top of page

Stopka redakcyjna i polityka prywatności

Kaiser-Rooms.de

Na wysokim brzegu 5b
30159 Hanower
 

Reprezentowane przez:
Jens Hartmut Kaiser
Telefon: +49 171 860 8132
E-mail: jens-hartmut.kaiser@kaiser-rooms.de

Zastrzeżenie

Odpowiedzialność za treść

Zawartość naszych stron została stworzona z dużą starannością. Nie możemy jednak zagwarantować, że treść jest poprawna, kompletna lub aktualna. Jako usługodawca jesteśmy odpowiedzialni za własne treści na tych stronach zgodnie z § 7 ust. 1 niemieckiej ustawy o telemediach (TMG). Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG my jako usługodawca nie jesteśmy jednak zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji osób trzecich ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Zobowiązania do usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi przepisami pozostają nienaruszone. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu poznania wiedzy o konkretnym naruszeniu prawa. Gdy tylko dowiemy się o jakimkolwiek naruszeniu prawa, niezwłocznie usuniemy te treści. Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za te treści zewnętrzne. Za treść stron, do których prowadzą linki, odpowiada zawsze odpowiedni dostawca lub operator stron. Połączone strony zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w momencie łączenia. Nielegalne treści nie były rozpoznawalne w momencie łączenia. Jednak stała kontrola treści stron, do których prowadzą linki, nie jest uzasadniona bez konkretnych dowodów naruszenia. Gdy tylko dowiemy się o naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy takie linki. Treści i dzieła na tych stronach stworzone przez operatorów witryn podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, edytowanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie poza granicami praw autorskich wymaga pisemnej zgody odpowiedniego autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tej witryny jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku. O ile treści na tej stronie nie zostały stworzone przez operatora, przestrzegane są prawa autorskie osób trzecich. W szczególności treści osób trzecich są jako takie oznaczone. Jeśli mimo wszystko dowiesz się o naruszeniu praw autorskich, prosimy o odpowiednie poinformowanie nas. Gdy tylko dowiemy się o naruszeniach prawa, niezwłocznie usuniemy takie treści.​

Ochrona danych

wprowadzenie
Cieszymy się, że odwiedzasz naszą stronę internetową. Ponieważ ochrona danych jest dla nas bardzo ważna, jesteśmy tutaj, aby poinformować Cię o możliwych zastosowaniach danych osobowych. Naszą stronę można przeglądać bez podawania danych osobowych, ale w określonych okolicznościach (np. kontakt e-mailowy) przetwarzane będą dane, które można Ci przypisać.
Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, w jaki sposób te dane są przetwarzane, jaka jest podstawa prawna i jakie masz prawa. Podstawą prawną niniejszego oświadczenia o ochronie danych jest niemiecka federalna ustawa o ochronie danych (BDSG) oraz europejskie ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO).
Zapraszamy do osobistego kontaktu w celu uzyskania dalszych informacji, można to zrobić elektronicznie lub telefonicznie.
Wszystkie niezbędne dane kontaktowe znajdziesz powyżej.
Kto odpowiada za przetwarzanie danych, z kim mogę się skontaktować?

Ustawodawca wymaga możliwości szybkiego kontaktu elektronicznego, można to zrobić za pośrednictwem opublikowanego tutaj adresu e-mail.

Ustawodawca wymaga możliwości szybkiego kontaktu elektronicznego, można to zrobić za pośrednictwem opublikowanego tutaj adresu e-mail.

Wysłana wiadomość e-mail jest automatycznie zapisywana, podobnie jak dane osobowe, które dobrowolnie podajesz (np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail), aby móc odpowiedzieć na Twoje zapytanie. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane bez Twojej zgody.
Jeśli nie ma już potrzeby przechowywania lub gdy upłyną ustawowe okresy przechowywania, dane osobowe są rutynowo usuwane.
Należy pamiętać, że wiadomości e-mail mają zasadniczo charakter elektronicznej pocztówki i mogą być ewentualnie odczytywane przez osoby trzecie na drodze transmisji danych. Jeśli nie chcesz ryzykować, skontaktuj się ze mną telefonicznie.
W celu jak najlepszego zabezpieczenia przesyłanych danych operatorzy serwisu stosują szyfrowanie SSL. Takie połączenia szyfrowane można rozpoznać po prefiksie „https://” w linku do strony w pasku adresu przeglądarki. Strony niezaszyfrowane są oznaczone „http://”. Większość przeglądarek wyświetla również zielony symbol zamkniętej kłódki w wierszu adresu, jeśli szyfrowanie SSL jest prawidłowe.
Wszystkie dane, które przesyłasz do tej witryny - takie jak zapytania lub loginy - nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie dzięki szyfrowaniu SSL.
Jakie dane osobowe są gromadzone regularnie, po prostu patrząc na stronę?
Ta strona internetowa automatycznie gromadzi i zapisuje szereg ogólnych danych, które są do nas przesyłane przez Twoją przeglądarkę i zapisuje je w tak zwanych plikach dziennika serwera.
Można rejestrować:
– typ/wersja przeglądarki,
– używany system operacyjny,
– odwiedzane podstrony tego serwisu,
– Referrer URL (poprzednio odwiedzana strona),
– nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp (adres IP),
– data i godzina żądania serwera,
– dostawca usług internetowych systemu dostępowego
oraz inne podobne dane i informacje, które służą zapobieganiu niebezpieczeństwu w przypadku ataków oraz zapewniają bezpieczne i stabilne działanie serwisu.
Dane te nie mogą być przypisane do konkretnych osób dla naszej firmy. Połączenie tych danych z innymi źródłami danych nie jest przeprowadzane, dane są również usuwane po ocenie statystycznej.
Podstawą prawną zbierania danych jest Art. 6 ust.1 zdanie 1 f RODO, ponieważ mamy uzasadniony interes w gromadzeniu danych z powodów wymienionych powyżej.


ciasteczka
Aby ten portal działał poprawnie, czasami zapisujemy na Twoim urządzeniu małe pliki – tzw. cookies. Jest to typowe dla większości głównych witryn internetowych.


Co to są pliki cookie?
Plik cookie to mały plik tekstowy, który portal internetowy pozostawia na Twoim komputerze, tablecie lub smartfonie, gdy go odwiedzasz. W ten sposób portal może „zapamiętać” określone dane wejściowe i ustawienia (np. login, język, rozmiar czcionki i inne preferencje wyświetlania) przez określony czas i nie musisz ich ponownie wprowadzać przy każdej kolejnej wizycie i podczas nawigowania w portal.


Jak używamy plików cookie?
Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. ("Google"). Google Analytics używa tak zwanych „cookies”, plików tekstowych, które są przechowywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej witryny (w tym adres IP) są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Google będzie wykorzystywać te informacje w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na witrynach internetowych dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli strony trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google. W żadnym wypadku Google nie powiąże Twojego adresu IP z innymi danymi Google. Możesz zapobiec instalacji plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku mogą Państwo, w stosownych przypadkach, nie korzystać w pełni ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych o Tobie przez Google w sposób i w celach określonych powyżej.


Kontrola nad plikami cookie
Możesz kontrolować i/lub usuwać pliki cookie według własnego uznania. Możesz dowiedzieć się, jak to zrobić tutaj: aboutcookies.org. Możesz usunąć wszystkie pliki cookie zapisane na komputerze i ustawić większość przeglądarek w taki sposób, aby uniemożliwić przechowywanie plików cookie. Ale wtedy może być konieczne ręczne wprowadzenie niektórych ustawień za każdym razem, gdy odwiedzasz stronę i akceptujesz upośledzenie niektórych funkcji.
Podstawą prawną przechowywania danych przetwarzanych przez pliki cookies jest Art. 6 ust.1 zdanie 1 f RODO. Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby odpowiedzialnej lub strony trzeciej.
Niektóre treści stron trzecich, które są zintegrowane za pomocą tak zwanych wtyczek (np. Mapy Google), mogą również ustawiać pliki cookie. Informacje na ten temat można znaleźć w sekcji „Dodatkowe funkcje i oferty naszej strony internetowej / integracja treści stron trzecich (np. wtyczki)”


Jak i do czego wykorzystujemy Twoje dane?
Jeśli przekazałeś nam dane osobowe, wykorzystamy je wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje pytania lub wątpliwości. Twoje dane osobowe będą przekazywane stronom trzecim lub przekazywane w inny sposób tylko wtedy, gdy jest to konieczne do celów przetwarzania - w szczególności przekazania danych zamówienia lub receptur dostawcom - lub do celów rozliczeniowych lub jeśli wyraziłeś uprzednią zgodę. W każdej chwili masz prawo odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Przechowywane dane osobowe zostaną usunięte, jeśli cofniesz zgodę na ich przechowywanie, jeśli wiedza o nich nie jest już wymagana do realizacji celu, dla którego były przechowywane lub jeśli ich przechowywanie jest niedopuszczalne z innych powodów prawnych.
Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby, które zostały poinformowane o przepisach prawa o ochronie danych i które zobowiązały się do ich przestrzegania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Osoby te uzyskują dostęp do danych tylko w zakresie niezbędnym do wykonania stosunku umownego (art. ust. 1 b DS-GVO).


Jakie masz prawa?
Masz wobec nas następujące prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych:
Prawo do informacji (art. 15 RODO)
Prawo do sprostowania lub usunięcia (art. 16, 17 DS-GVO),
Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 DS-GVO),
Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 7, ust. 3 DS-GVO),
Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO).


Jeśli chcesz skorzystać z jednego z tych praw, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w punkcie 1 niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Odpowiemy na Twoją prośbę niezwłocznie, najpóźniej w ustawowo przewidzianym terminie aktualnie jednego miesiąca.
Masz również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych (art. 77 DS-GVO).
Sprzeciw lub cofnięcie wobec przetwarzania Twoich danych
Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych, możesz ją w każdej chwili cofnąć. Odwołanie takie wpływa na dopuszczalność przetwarzania Twoich danych osobowych po tym, jak je nam przekazałeś.
Jeżeli opieramy przetwarzanie Twoich danych osobowych na wyważeniu interesów, możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania bez podania przyczyn. Dzieje się tak w przypadku, gdy przetwarzanie nie jest konieczne w szczególności do wykonania zawartej z Tobą umowy, na co wskazuje poniższy opis funkcji. W przypadku wniesienia takiego sprzeciwu prosimy o wyjaśnienie powodów, dla których nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych osobowych tak, jak to zrobiliśmy. Następnie zbadamy sytuację i albo zatrzymamy lub dostosujemy przetwarzanie danych, albo wskażemy Ci nasze ważne powody, które zasługują na ochronę, na podstawie których będziemy kontynuować przetwarzanie.
Aby skorzystać z prawa do odwołania lub sprzeciwu, wyślij wiadomość e-mail na następujący adres: info@monteurdomizil.de
Możesz również poinformować mnie o swoim sprzeciwie lub cofnięciu, korzystając z danych kontaktowych podanych w wydawnictwie.
Inne funkcje i oferty naszej strony internetowej/zamieszczanie treści i ofert stron trzecich (wtyczki, narzędzia do analizy sieci, narzędzia marketingowe)


Korzystanie z narzędzi do analizy sieci
Google Analytics
Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej udostępnianej przez Google Inc. ("Google"). Google Analytics używa tak zwanych „cookies”, plików tekstowych, które są przechowywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania z naszej strony internetowej. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jednak w związku z aktywacją anonimizacji IP na tej stronie, Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się krajach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony.
W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora witryny. Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku nie będzie możliwe pełne korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Możesz również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, korzystając z wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem ( https:// /tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) i zainstaluj go.
Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć pod adresem http://www.google.com/analytics/terms/de.html lub http://www.google.com/intl/de/policies/privacy /wzmacniacz/. Zwracamy uwagę, że na tej stronie Google Analytics został rozszerzony o kod „gat._anonymizeIp();”, aby zapewnić anonimowe rejestrowanie adresów IP (tzw. maskowanie IP).


Integracja Map Google
Na tej stronie korzystamy z oferty Google Maps. Dzięki temu możemy wyświetlać interaktywne mapy na stronie internetowej i wygodnie korzystać z funkcji mapy.
Odwiedzając witrynę, Google otrzymuje m.in. informację, że uzyskałeś dostęp do odpowiedniej podstrony naszej witryny. Ponadto dane określone w punkcie 2 niniejszego oświadczenia zostaną przesłane do Google, niezależnie od tego, czy są Państwo zalogowani na koncie użytkownika Google. Jeśli jesteś zalogowany na koncie użytkownika Google, Twoje dane zostaną przypisane bezpośrednio do tego konta. Google przechowuje Twoje dane jako profile użytkowania i wykorzystuje je do reklamy, badania rynku i/lub projektowania własnej witryny internetowej w oparciu o potrzeby.
Masz prawo sprzeciwić się tworzeniu tych profili użytkowników. Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu, musisz skontaktować się bezpośrednio z Google.
Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez dostawcę wtyczki można znaleźć w oświadczeniu dostawcy o ochronie danych. Znajdziesz tam również dalsze informacje na temat swoich praw w tym zakresie i możliwości ustawień w celu ochrony Twojej prywatności: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google przetwarza również Twoje dane osobowe w USA i poddał się Tarczy Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

Korzystanie z Google AdWords lub innych mediów reklamowych
Google AdWords
Na naszej stronie korzystamy z Google AdWords. AdWords to internetowy program reklamowy firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone („Google”). Celem Google AdWords jest reklamowanie naszej strony internetowej poprzez wyświetlanie wyników wyszukiwania w wyszukiwarce Google. Jeśli użytkownik kliknie reklamę Google i w ten sposób przejdzie do naszej witryny, ustawiane są tak zwane pliki cookie konwersji. Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie służą do osobistej identyfikacji użytkowników. Plik cookie konwersji umożliwia nam i Google śledzenie, ilu odwiedzających odwiedziło naszą witrynę za pośrednictwem reklamy Google AdWords.
Umieszczeniu plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej można zapobiec, dokonując odpowiednich ustawień w przeglądarce. Tam możesz również usunąć pliki cookie, które zostały ustawione w dowolnym momencie lub aktywować automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google ustawienie pliku cookie konwersji. Jeśli uniemożliwisz ustawianie plików cookie za pomocą tych ustawień, możliwe jest, że nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej będą mogły być wykorzystywane w pełnym zakresie. Zobacz sekcję 2 powyżej, aby uzyskać więcej wyjaśnień na temat plików cookie.
Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość sprzeciwienia się spersonalizowanej reklamie Google. W tym celu osoba zainteresowana musi wywołać link www.google.de/settings/ads w każdej używanej przez siebie przeglądarce internetowej i dokonać tam żądanych ustawień.
Możesz również zainstalować wtyczkę do przeglądarki, za pomocą której możesz łatwo aktywować lub dezaktywować spersonalizowane reklamy od Google za pomocą ustawień reklam. Możesz przeczytać więcej o tej wtyczce tutaj: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=pl
Dalsze informacje i obowiązujące przepisy Google dotyczące ochrony danych można znaleźć pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.


Kontakt
Jeśli masz jakiekolwiek pytania w związku z Twoimi danymi osobowymi lub chciałbyś zwrócić na coś naszą uwagę, skontaktuj się z nami. W tym celu mogą Państwo skorzystać z kanałów komunikacji, o których mowa w punkcie 1 niniejszego oświadczenia o ochronie danych.
Jeżeli Twoim zdaniem odkryjesz treści o charakterze bezprawnym, w szczególności w zakresie przepisów prawa autorskiego, prosimy o bezpośredni i osobisty kontakt bez angażowania doradcy prawnego, który ponosi koszty. Nie jest to konieczne, ponieważ obiecujemy podjąć natychmiastowe działania w celu naprawienia sytuacji i usunięcia wątpliwych treści, jeśli roszczenie jest uzasadnione. Zaangażowanie radcy prawnego nie jest więc obiektywnie konieczne. Bronimy się przed wszelkimi poniesionymi kosztami.

bottom of page